Draft Invest AB - Vi gillar affärer

Draft Invest AB arbetar aktivt med långsiktiga investeringar i mindre onoterade bolag.

Vi har bred entreprenörserfarenhet och tillför kompetens inom strategi, marknadsföring och IT. Vi söker kontinuerligt efter nya affärsidéer, bolag och människor som vill utvecklas tillsammans med oss.

Affärsutveckling
Draft Invest erbjuder konsulttjänster inom:

  • Webb/digital mediastrategi
  • Internetmarknadsföring
  • Konceptutveckling
  • Analys och utvärdering av befintlig strategi/miljö

Erfarenheten finns både från styrelserummet och från utvecklingsavdelningen!
Mer info, kontakta Hans Edvardsson på tel 0708-36 05 90.

Additional information